بیابان هم که باشی حسین آبادت میکند...

مثل کربلا...

ولادت امام و سرور و آقامون مبارک