سلام دوستان
کسانی که آزمایشگاه فیزیک دارند این ترم میتوانند گزارش آزمایشاتی را که در ترم قبل به استاد تحویل دادم رو دانلود کنند
سعی کنید تغییراتی را در آن ایجاد کنید
به اطلاع دوستان میرسانم که این درس رو با نمره 17 پاس کردم
تمام./

اندازه گیری
قرقره
آونگ
چگالی
فنر
تعیین چگالی آب
گرما سنج
انبساط خطی