سلامی چو بوی خوش آشنایی

اگر چه به دلیل درد مهره های گردنم توان نوشتن ندارم ولی گفته بودم مینویسم و خلف وعده بود حداقل نبست به خودم

تشکل بسیج

بسیج لشکر مخلص خدا !؟

در این عبارت هیچ شکی نیست که تمام افراد بسیج افرادی پاک و مومن هستند و برای آرمان های بسیج میجنگند و تنها برای خدای خویش دست به جهاد دارند و درود خدا بر بسیجیان واقعی

امروزه کار بسیج در این میدان های سخت و نفس گیر کاری بس دشوار و غیر قابل آزمون است ومهارت های خاص و ایدولوژی های جدیدی را میطلبد که در برابر این دشمنان آشکار و پنهان تمام قد بایستد ودر برابر آنها خودنمایی کنند و بگویند که ما هستیم  ، این ما هستیم ها ، باید از آن نوع  باشد که دیگران با رعب و وحشت به آن بنگرند نه طبلی که به صدا در آید و دیگر کاری از پیش نبرد

امروز بسیج وظیفه اصلی آن به زیر یک پرچم فراخواندن همگان برای داشتن زندگی اسلامی در راستای سعادت و خوشبختی است نه متفرق ساختن افراد ؛ و معرفی کسانی که میتوانند الگو باشند و آنها را در ذهن خود بت کرده ایم و در ذهن دیگران بیگانه ، امروز ملت ما به شهدا و خانواده آن ها نگاهی سرشار  از تنفر نگویم  از آن کمتر و یا حداقل آن این است که به آنها بی اهمیتند و چه بسیارند کسانی که می گویند " خیری نیست ، شر مرسان" اینان کسانی هستند که در کنار یکدیگر مینشینند ولی با دیدگاه های متفاوت و در بزرگسالی همین ما بسیجیان هستیم که از اوضاع بد جامعه مینالیم و آن هم نیمکتی های ما میگویند که بنگر جامع نگری را که از اول راهم را درست انتخاب کردم و دیگر جوابی نیست در حالی که میدانیم که راه ما همان صراط مستقیم است

اما چکونه پیش می آید ، امروزه معدود کسانی یافت میشوند که هم جهادی بیاندیشیند و هم عقلی ، امروزه جنگ بین ایدولوژی هاست ونباید فقط در جبهه حق جهادی اندیشید و خدمتی که نمیکنیم  هیچ ، بلکه باعث شویم شکست در چند قدمی ما گام بگذارد ، جامعه کنونی که دیگر جامعه نیست بلکه جنگ است بین الهییون ، کمونیست های به ظاهر شیعه! ، ماتریالیسم های ربا خوار به ظاهر دین دار ، رئالیسم ها و ایده آلیسم ها و ... و تفاوت این عناوین در ایران با جوامعی که این ها در آن متولد شده اند در این است که اسلام را منعطف و آن را پراگماتیسم پذیرفته اند و این همان مورچه است و داستانش  ، کار در چنین جامعه ای است که جهاد را سنگین میکند و باید برای نفس کشیدن هم ایده داشت و نوعی وسیله باشد برای جنگ، جهادی صرف کار کردن در این وضعیت یعنی شکست اما نباید فراموش کرد که خدا نیز کمک خواهد کرد همانطور که در مدت های بسیار انسان را تنها نگذاشته است اما این را به یاد داشته باشیم که اگر خدا خواسته اش این بود که در میدان ها همواره حق پیروز باشد و انسان  ها از شکست ها و پیروزی ها عبرت نگیرد ، این دنیا را ، عالم اسباب و مسببات قرار نمیداد .

تفکر همواره در طول زندگی انسان کاربرد کمی داشته است و در بسیاری از موراد اصلا کاربردی نداشته و واضح تر بگویم ، هرکسی که با قرآن اندکی آشنایی داشته باشد متوجه خواهد شد در چه تعداد از آیات عبارت " لایعقلون" استفاده شده است و این حرکت نیز در قرآن بی دلیل نیست ، اما خوب بیاندیشیدم و خوب بنگریم که طرف مقابل جبهه حق بهتر میاندیشد و بهتر از این موهبت الهی استفاده میکند ولی غافل از آنکه " ومکرو مکر الله و الله خیر الماکرین " .

امروز ما مسئولیم به انجام تکلیف اما نه تکلیفی که بنا بر احساس وظیفه ای باشد که از امیال ناشی میشود بلکه باید جایگاه عقل را دریابیم

پایان خوبی ندارم که بگویم ولی عبرت بگیریم از احساسی جهاد کردنمان بدون حضور عقل ، حداقل به 35 سال اخیر بنگریم که در متن این انقلاب چه اشتباهاتی را مرتکب شدیم


والسلام./