اعتماد به خدا کوه هارا کوچکتر نمیکند بلکه صعودمان را راحت تر میکند.

۶ مطلب در فروردين ۱۳۹۳ ثبت شده است

گزارشکار مقاومت - شماره 4

تحلیل خرپا و به دست آوردن نیروهای داخلی و تنش های ایجاد شده در اعضا هنگام اعمال بار و جابجایی بار و بررسی تاثیر جابجایی بار در اعضا

خرپا
موافقین ۰ مخالفین ۰
میلاد روان

گزارشکار مقاومت . شماره 3

در این آزمایش به تحلیل تجربی تنش پرداخته ایم و با دستگاه کرنش سنج ، تنش را در حالت تجربی به دست آورده ایم و آن را با حالت تئوری آن مقایسه کرده ایم.


strain guage

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
میلاد روان

گزارشکار مقاومت . شماره 2

گزارش آزمایش بررسی ستون ستون ها و منحنی اویلر

گزارشکار آزمایش شماره 2
۵ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
میلاد روان

غربت فاطمیه

امشب ، فاطمه ، علی . . .
از این مصیبت گفتن نه میتوان مقدمه نوشت نه پایان
شبی چون امشب بود که علی ماند و سوزهای تنهایی
دختری بود به نام فاطمه ، تنها دختر پدرش ، تنها فرزند پدرش ، پدرش رهبر امتی بود که مردمش را نجات داد
تقریبا نود روز پیش بود که اصحاب کنار بستر وفات آن مرد که پیامبرشان بود ، نماینده خدایشان بود ، نشسته بودند ، علی بود  و شاید هم فاطمه در آن سوی خانه خود نشسته است و میشنوید حرف ها را ، پیامبر ، پدر دختر هجده ساله به هذیان گویی متهم شد ( مرا ببخش) نمیدانم در دل آنها چه گذشت ولی میدانم یکی آه سردی شنیده شد  و مجلس خاموش.
پدر که رفت برای تنها دخترش دو چیز را به یادگار گذاشت علی و باغی که از آن به مستنمندان کمک کند چرا که عصر پیشرفته جاهلیت در لباس اسلام را میدید ، نه اینگونه نبود پیمبر برای علی ، فاطمه را به یادگار گذاشت . . .
با رفتن آن مرد ، دیگر هیچ اثری از حرف هایش نبود جز نامش
حرف هایش بر روی زمین ماند و اولین حرفش بر علی دلالت داشت که آن را نشنیده گرفتند ، علی میدید که چه خواهد شد و چه شده است ، او ناراحت نشد و  شاید با خود گفت " چه غم دارم چو در عالم نگاری خوش سخن دارم" ، فاطمه هست ، دردهایم را میشنود و حرف هایم را میبیند و لمس میکند
یادگاری پیامبر برای کمک به بیچارگان نیز رفت ، دختر هجده ساله وارد نبرد شد برای گرفتن حق آنان ، او به فکر خود نبود چرا که علی را داشت ، او نیز  همچون پدرش به خاطر ملتی که نفهمیدند سیلی خورد ، سیلی که دردش  را تاریخ احساس کرد ، سیلی که در مقابل فرزند خورده شد ، سیلی که یک مادر در کنار فرزند بخورد در کوچه های بی کسی . . ..
فاطمه از تلاش خویش دست بر نداشت و جنگید ولی نه برای خود . . .
همه در خانه بودند  ، خانه ای که پیامبر در آن تنها دخترش را به یادگار گذاشته بود ، در را زدند که بیایند علی را ببرند وعلی میدانست که بجنگد کار تمام است  والا  لا فتی الا علی لا سیف الا ذولفقار
در را به آتش میکشند و فاطمه میرود برای عدم ورود آن ها ، که آنها حرمت دختر پیامبرشان را نگه دارند و وارد نشوند ، فاطمه پشت در است که در با دیوار یکی میشد اگر فاطمه نبود ، نمیدانم در افکار فاطمه چه گذشت ولی میدانم یکی که آن را با صدای بلند هم گفت این بود ، از من گذشت ، میخ را از در جدا کنید که روزی به بدن دخترم زینب نرود . . .
علی شکسته شد
علی ماند و چاه هایی از حرف . . .
فاطمه رفت و تنها اسمش ماند . . . !!!
شهادتش تسلیت
والسلام
۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
میلاد روان

بهاری جدید

سلام دوستان

مدت زیادی است که افکارم را در این صفحات نریخته ام و شاید هم دیگر ننویسم ، بقال بعد از یک مدت که جنس هایش فروش نرفت آنها را دور میریزد یا انبار میکند و نو را به بازار می آورد یا اینکه کلا بقالی را جمع میکند و خود را بازنشسته و به حداقل سازمان تامین اجتماعی راضی .

سال جدیدی آمد و ما همان آدم هایی هستیم که بودیم ، بدون هیچ تفاوتی ، عده ای نو شده اند و عده ای همچنان کهنه اند ولی بدون تغییر

از خدا میخواهم در این سال جدید ، به ما صبری عنایت کند که دیدن و گفتن ها را تخت تاثیر خودش قرار بدهد

 خدایا به ما لباسی عطا فرما که از رو ، تو را بتوان دید

خدایا به ما آسایشی عطا فرما که خودخواهی دیگران را آتش نبینبم

خدایا عقل را برای ما برتر و ارجع تر از دل بگذار

خدایا چشم ها را با اشک هایمان بتوان شست

و . . .

امسال توفیقی شد به زیارت برادر و خواهری رفتم که از آنها گفتن بیراهه است چرا که نه من توان وصف و نه دیگری توان شنیدن ، حرم و بارگاه آنها احساس غریبی خاصی را به انسان منتقل میکند ، احساس به یک سو میکشد و عقل به سوی دیگر ، پیوند هر دو در کنار ضریح میتوان یافت ، پیوندی از جنس خاموشی ، همه چیز دست در دست هم از شرم و خریت توان فکر کردن باقی نمی ماند دیگر حرف زدن هیچ!

سال جدید در کنار بارگاه کسانی را میتوان دید که در خارج از حریم رضوی همگی برای خود دستگاهی دارند ولی در آن حریم همگی زیبایی رضوی را می بینند

سالی برایتان آرزو میکنم سرشار از عشق ، محبت ، زیبایی ، وفای به عهد و علم

والسلام./

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
میلاد روان

عیدتان مبارک

سلام
یادمان باشدباآمدن هر سال دوست تر بداریم خانواده، دوستان،شهر و ایران عزیزمان را،که همه زیباینداگرنگاهمان بگذارد
سالتان بهترین همراه با برترین ها


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
میلاد روان