سلام دوستان

سلامی چو بوی خوش آشنایی . . .

از باب دروغ گفتن شاید خطراتی داشته باشد ، نه خطراتی که مشکل آفرین باشد ولی گاها از دوزغ های خودمان رونمایی میشود که البته گاها ناخواسته و گاهی هم ناخواسته خواسته . ( مزاح)

دروغ  وارد خون جامعه ما شده است و اکنون تعداد کثیری از ما ، بخصوص ما ایلامی ها که البته در خون ما فعلا فردی نونهال است ولی کودکی زیرک که از خصوصیاتش چه بگویم که همه ما از دیپلمه به دنیا آمدن کودکان جدید آگاهیم که برخی الحمدالله لیسانسه هستند ، تحت لیسانس والدین .

امروز بسیاری به راحتی لب به دورغ باز میکنند و عده زیادی را به خیال خود ساخته اند ولی بدانید در این دنیای ما اگر هیچ چیزی حاکم نباشد یک قانون پا برجاست و نه برای دروغ بلکه همه را شامل است و آن چیزی نیست جز " کنش = واکنش "

اگر خوب بیاندیشیم و بفهمیم این قانون چیست بر بسیاری از کارهایمان که در طول روز جاری هستند واقف میشویم و ریشه بسیاری از مشکلات ایجاد شده و پیش آمده را میابیم ، اگر این قانون را درک کنیم به مردم دروغ نمیگوییم آن هم در دهه جشن و پیروزی ، اگر این قانون را درک کنیم دیگر به راحتی تن به هر ذلت و یا غروری نمیدهیم چرا که باید منتظر پاسخش بود ، ماده باوری ( ماتریالیسم) را تبلیغ نمیکنم بلکه حقایقی میگویم که در آینده ای نه چندان دور با آن برخورد خواهیم کرد

اگر این قاون را درک کرده باشیم به راحتی مادی گرایی نمیاندیشیم که منتظر هم سنخی باشیم که در برابرمان همان رفتار را داشته باشد

نمیدانم سرش چیست که واقعیاتی را  عقل پذیرفته و احساس نیز میپذیرد عملی نمیکینم و به سراغ دیگری میرویم

نمیدانم سرش چیست این سر درگمی های و بی حرفی های بیخود

نمیدانم سرش چیست این مقدار تاکید خدا : " اکثرهم لا یعقلون"

سرش را نمیدانم . . .


دوستان از تاخیر ها و کاتوره ای نوشتن ها پوزش

دوستان از تند رویی های الکی پوزش

دوستان از بازی با کلمات و سری کاری های مفهوم پوزش

دوستان از دروغ ها پوزش

و پوزش از تو که نشد

و پوزش از تو . . .


والسلام./