بسیار دوس داشتم دومین مطلبم درباب تفکر مسموم سکولاریسم در بین ما جوانان باشد که تمام زندگی مار را تحت تاثیر خود قرار داده است و خودمان نیز از آن بی اطلاعیم ، اما حرف هایمان بی ربط با نیتم نیست ، درگیر چیزهایی هستیم خود آگاه یا ناخودآگاه .

در زندگی روزمره خودمان مواجه خواهیم شد با تفکرات و حرف هایی که گاهی تفکرهایی داریم بر روی حرف هایی که هرگز نخواهیم زد ، تفکراتی وقت گیر و طولانی در ساخت کلمات و جمله هایی که هیچ گاه به سخن تبدیل نخواهد شد ؛ اما گاهی تبدیل به کلماتی خواهد شد که برای آنها قلم هایی را خشک میکنیم و صفحاتی را سیاه اما بی ارزش ، نسل ما، نسل واژه های پر است اما کاملا خالی ، بسیاری ، نمیدانیم که حتی برای چه خواهیم جنگید ، برای چه ارزشی در حال گفت و گو هستیم ، و از همه مهم تر برای چه چیزی درحال ساختنیم ، تاسف بار است که بسیاری از ما نسل بعدی در سیاست واقتصاد و عمران و اجتماع هستیم که باید جامعه را اداره کنیم یا اینکه جامعه را بسازیم.

در جامعه کنونی تعداد دختران و پسران هم نسل من که مشمول اکثرهم لایعقلونند زیادند و مثالی بارز برای آن خود من!

انصافا گذری داشته باشیم بر حوادث و اتفاقاتی که ما در طول روزهایمان با آن ساعت ها میگذرانیم و طی میکنیم ، مروری داشته باشیم بر حرف هایمان با خود و حتی با خدا ، مروری داشته باشیم بر کارنامه نیمه شب خودمان که آیا نمره قبولی راگرفته ایم یا نه !

ایدؤلوژی ما چیست ؟ این یکی از مهم ترین سوالات برای نسل ماست ، شاید برای بسیاری از ما مضحک باشد و شاید همچون خویش اصلا معنای این کلمه را ندانیم ، صورت سوال را تغییر دهیم اما جوابش تغییر نمیکند ، هدف از زندگی کردن ما چیست ؟ در این چشم اندازی که از جامعه آینده در ذهن بسیاری از ما هست ، سوال باید سوال بسیاری کلیشه ای باشد ، چرا که کثیرند کسانی که جواب هایشان حتی برای خود هم کثیر است ، هدف ها و آمال های پوچ و باطل و سطحی میتواند کل تلاش های ما را به خاکستری تبدیل کند که حتی نمیشود بر روی آن آتشی روشن کرد، دقت کنیم ، به خاکستری تبدیل خواهد شد زندگی ما  ،که حتی نمیشود  بر روی آن آتشی روشن نمود.

همگام سازی و توانامند سازی و افزایش قدرت های روحی و جسمی برای افزایش شعله های آتش درون و عطش برای رسیدن به هدفی قاطع و برتر نیازمند شناخت دقیق از خود ، انسانیت ، تفکرات ناخود آگاه مادی است و باید مراقبه کرد  در دوری از اعلان جنگ با خدا ، که اکثر ما در حال جنگیم و خود بی اطلاع و مدام نیز میخوانیمش در حالی که در وسط جنگیم و نیزه ای به دست برای جنگ حتی از پشت خنجر زدن ، و همه اینها و شناختن و دوری کردن و فهمیدن و همه و همه نیازمند شناخت شناخت اسلام است، در یک کلام همه دشمن اسلام شده ایم و خود بی اطلاعیم .

خصوصی گویم خصوصی ها را : نیزه هایمان را زمین بگذاریم و در آغوش بگیریم خود و خدایمان را .

والسلام./