سلام
قبل از هر چیز و گفتن هر موضوعی ابتدا تحسین میکنم عکس زیر رو
تصویر زیبایی است و شاید مقدمه ای برای برخی از کارهایی که در جوانی بعضی از جوان ها و دوستان اتفاق میافتد به هرحال خانم ها در نوشتن جزوه تخصص و سلیقه مناسبی دارند و دوستان نیز گاهی غیبت میکنند ، یا مثلا جزوه نمی نویسند برای آن که گوش بدهند در کلاس و یاد بگیریند و بیشتر بنگردند به استاد یا خدایی ناکرده به دری ، دیواری یا ... ،اما دانشگاه ها بخصوص دانشگاها های بزرگ ، دانشگاه است و یا دانش گاه ،
با دیدن این عکس در یکی از خبرگزاری ها بسیار لذت بردم از دقت کسی که با قرار دادن این عکس معانی یا حرف های فراوانی را به ببینده منتقل میکند ،  بنده در معانی و مفاهیم دچار مشکل شدم چرا که هر معنی را میابی ، معنی دگری از پس آن هویدا میشود
بیچاره جزوه ها !!!
دوس دارم حرفی درباره غرور های حقیقی و کاذب بگویم که مدتی است در ذهنم بسیار خودنمایی میکند و به خواست بعضی ها آن را برای خودم بیان کنم که شفاف  تر شود و برای دیگران واضح و دقیق و شاید حرف هایم تفکری جدید باشد
برخی از مسائل را باید گفت ، نباید در ذهن آن ها را خفه کرد چرا که شاید یک نفر ، حتی یک نفر آنها را بخواند و مایل باشد
دوستان عزیزم روزگارتان بکام
والسلام ./