سلام بر همه

قصد داشتم در مورد دو مبحث مطلب بنویسم و به گونه ای ذهنم رو از این دو موضوع یه خورده خالی کنم ، بسیج و ماتریالیسم امروزی .

متاسفانه یکی از ویژگی های من اینه که با دیدن فیلم خیلی تحت تاثیر قرار نمیگیرم و  عموما در فیلم به موضوعات مهم و خیلی ریز فک میکنم ولی امشب با دیدن فیلم شیار 143 یه خورده نظرم و ویژگیم عوض شد ، فیلم خوب  و بسیار لذت بخش و قابل تحسین و به دور از تخیلات و برخی باور های الکی و پایانی که در زیبایی کم نداشت.مادر ! کلمه ای که شاید بشود در این فیلم اندکی ، خیلی هم نه ، بشه درک کرد

من این فیلم رو تحسین میکنم و البته نقد هایی هم وارده و البته معما گونه شروع کردن معمولا بد نیست./


امروز به یه مطلب از شهید مطهرری برخورد کردم که بد نیست اینجا هم بگیم

اولین خاصیت ایمان این است که برای انسان آرمان به وجود می آورد

و خاصیت آرمان این است که کوشش ها را از پراکندگی نجات میدهد

و تمام وجود انسان و تمام نیرو انسان جهت پیدا میکند .

جهت !!!! همین

و السلام ./